BİLET AL
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum

Aslanlı Kışla Cami

Konya’nın Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi’nde Kışlaönü Sokağı Alaeddin Kap Caddesi’ne yakın Mevlana Kültür Merkezi’nin içindedir. Birinci grup tarihî eser olup 13.11.1982 tarih A-3861 sayılı kurul kararı ile tescillendirilmiş bir yapıdır.

Çayır semtinde bulunan ve Kadı Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılan ve aynı zamanda Vali Konağı olarak da kullanılan askerî kışlanın çevresinde yer alan câmii, Osmanlı dönemi eseridir.

Ahşap direkli ve tavanlı camilerden olan eser, diktörtgen bir alana sahip olup zeminden yüksek bir kaide üzerine oturmaktadır.  Kuzeyde son cemaat mahali ile bunun harimle birleşen köşesinde minaresi yükselir. Üstü kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Önceleri yıkılmış iken 1959 senesinde tekrar yapılan son cemaat yerinin önü dört adet betonarme sütunla desteklenmiştir. Camiye buradan açılan bir kapıyla geçilmektedir. Kemerli kapıda gri ve beyaz mermer kullanılmış, açıklığa da iki kanatlı bir kapı takılmıştır.

Mevlâna Müzesi’nde bulunan kitabesine göre 1235/ 1819 yılında, Konya Valisi Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan bu eser, Abdurrahman Paşa’nın Konya Vilâyet Konağı olarak yaptırdığı binanın yakınında bulunduğu için “Saray Camii” adıyla da anılmaktadır. Duvarları alttan kesme, üstte moloz taşla örtülü olup, her cepheye yukardakiler daha küçük olmak üzere altlı üstlü diktörtgen pencereler açılmıştır. Doğu tarafında beşi üste beşi alta olmak üzere 10 pencere bulunmaktadır. Mihrap cümle kapısının karşısına gelecek şekilde kıble duvarına oyulmuş yarım sekizgen prizma biçimindedir. Geç dönemde yapıldığı belli olan ve sade bir ahşap işçiliği gösteren minberi geçit ve alttaki dilimli kemerleriyle, girişin üstünde kitabesi dikkati çekmektedir.

 

escort konya konya selçuklu escort