BİLET AL
ÜYE GİRİŞİ
Şifremi Unuttum

Şazibey Mescidi (Ak Mescit, Yıkık Mahalle Mescidi)

Karamanoğlulları Mehmet Bey'İn azadlı kölesi ve emirlerinden biri olan Şazbey tarafından mescid inşa edilmiştir. Kesme taş tekniği kullanılarak inşaa edilen Mescidin, Kufi mimari tarzıyla inşa edilen ahşap minaresi büyük dikkat çekmektedir. Şazbey Mescidi; hamam, fırın, kasap dükkanlarınında bulunduğu 'Yıkık Mahalle' olarak bilinen sokağın girişinde bulunmaktadır. Kılıçarslan Meydanında inşa edilen Payitaht Müzesi bina inşaatında hamamın kalıntıları bulunarak koruma altına alınmıştır.

İbrahim Hakkı Konyalı Konya Tarihi eserinden Şazbey Cami Vakfiyyesi 

Mescid; Pinaî Mahallesi’nde, Alâe’d-din Tepesi’nin batı kuzey eteğinde, İnce Minare Caddesi’nde 395 numaralı sokağın ağzındadır. Dört tarafı yoldur. Bu Mabedin asıl ismi unutulmuş gibidir. Sonradan ‘yıkık mahalle mescidi’, ‘Akcâmi’ isimlerini almıştır. Bina, son senelerde Hacı Kaymak’lardan Kasım’ın önderliği ile hayır seven halk tarafından yeniden yapılmıştır. Eskiden mescid kerpiç yapı ve dam örtülü idi. Dış duvarları kireçle badana edildiği için Akcami şöhreti galip gelmişti. Şimdiki üç tarafına ikişer pençeresi vardır. Binanın tarihi yadından başka hiç bir odunluk, havlıdan müteşekkil bir misafirhane olarak yaptırmış, konup göçen fakir Müslümanlara vakfetmişti.

Şazbey Ağan’ın Ankara Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi’nde 601 numaralı defterin yüz seksen yedinci sahifesinde 236 sıra numarasında 25/Rabi’ul-Evvel h.828-m.1424 tarihinde tanzim edilmiş Arapça bir vakfiyesi vardır. Mahkeme-i evkafın 23/Recep/1324 tarihli ilami üzerine 22/Recep/1321 tarihinde sudur eden irade-i aliye mucibince tescil edilmiştir. Vakfiyenin üstünde Konya Kadısı Ömer İbn Hacı Ali, Karaman Kadıaskeri Mehmed İbn Mehmed, Hoca Ahmed ve Konya Hakimi Mehmed’in tasdik ve tescil satırları vardır. Tescilde Mahmud Yahya şahit sıfatıyla bulunmuşlar. Vakfiyede vakıfın adı ve vasıfları şöyle geçmektedir:

Şazbey Ağa; misafirhanesine gelir temin etmek içinde şunları vakfetmektedir:

1-Konya’da misafirhanesinin yakınında Sahib Ata’nın sikayesi  
2-Sudiremi (Sille)’ne bağlı Başara köyünün 12 sehimden beş sehmi.
3-Konya dışında Seydî Köprüsü yanındaki İrik   Köyü’nün iki hissesi.
4-Konya’nın haricinde Kevele Kalesi civarında Şeyh Yadigar Bağı denilen yeri içindeki üzüm bağı ve
binalarıyla beraber.
5-Konya dışında; Sahtiyan Boduk civarında ekilmeye Salih Tarla’nın yari hissesi.

bursa escort bayanlar bursa escort